BİREYSEL SEANSLAR

Size özel bir programla sizinle birebir çalışarak, ihtiyaçlarınıza odaklanan ve yaşam boyu kılavuzluk edecek bilgiler içeren kişiye özel seanslar.

Size özel bir programla sizinle birebir çalışarak, ihtiyaçlarınıza odaklanan ve yaşam boyu kılavuzluk edecek bilgiler içeren kişiye özel seanslar.

Size özel bir tasarımla, sizinle birebir çalışarak, ihtiyaçlarınıza odaklanan ve yaşam boyu kılavuzluk edecek bilgiler içeren kişiye özel danışmanlıklardır.

 

Bu programda danışana ait korkuları, yaşam kalitesini düşüren negatif inanç kalıplarını, olumsuz tutumlarını ve blokajları fark etmesini sağlayarak arzuladığı hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmaktadır.

 

Tuna Tüner, bugüne kadar kişisel gelişim ve koçluk çalışmalarından edindiği tecrübeleri ve danışanlardan aldığı geri bildirimler ışığında, Kuantum Teorisi, Aile Dizimi, Nefes teknikleri, Bilinçaltı prensipleri, spiritüel bilgiler ve güncel kişisel danışmanlık programlarını bir potada eriterek, özgün ve çağdaş bir sistem ortaya koymaktadır.

 

Başarı analiz değerlendirmelerimize göre danışanlarımızın %95'lerin üzerinde memnuniyet belirttikleri Tuna Tüner ile Bireysel Danışmanlıklar genel olarak aşağıdaki konu başlıkları çerçevesindedir:

 

- Yaşamdaki tıkanıklıklar

- Bolluk-bereket sıkıntıları

- Evlilik ve ilişki sorunları

- Yaşamdan zevk alamama ve uzun süreli bunalımlar

- Zorlu çocukluk dönemlerine bağlı sorunlar

- Aile ve sülaleden aktarılan kader ve hastalıklar

- Bir türlü evlenememe

- Terk edilme, ayrılık ve yalnız kalma korkuları

- Kariyer ve iş kurma blokajları, sorunları

- Ortaklar arası uyumsuzluklar

- Duygu ve düşünceleri ifade edememe

- Özgüven eksikliği

 

 

Sorunlarınızın çözümüne odaklanarak değişim yaratmak ve hayatınızı daha kaliteli yaşamaya hazır olduğunuzda ücretsiz bir ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

 

Sunulan danışmanlık hizmetleri kişisel gelişiminiz içindir. 

 

 

Tuna Tüner'i sosyal medyada takip ediyor musunuz?

Facebook Sayfası

Instagram

Twitter